Available courses

नेपाल इन्जीनियरिंग सेवा, सर्भे समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा तयारी कक्षा

नेपाल इन्जीनियरिंग सेवा, सर्भे समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा